Beeindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Een beëindigingsovereenkomst van een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werkgever en werknemer afspreken de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden op neutrale gronden, dat wil zeggen dat geen van de partijen een verwijt wordt gemaakt over de aanleiding van de beëindiging. In de overeenkomst worden onder andere de volgende de afspraken worden opgenomen:

  • Beëindigingsvergoeding/transitievergoeding: op grond van de wet is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Indien deze vergoeding verschuldigd is, kan deze in de beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd; er kan ook een andere vergoeding worden afgesproken.
  • Bonus, provisie: indien de werknemer op de datum van beëindiging nog enig recht hierop heeft
  • Vergoeding van niet opgenomen vakantiedagen
  • Geheimhouding
  • Geldt er na beëindiging een non-concurrentie- of relatiebeding?
  • Bedenktijd: in de overeenkomst is rekening gehouden met de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, waarbinnen de werknemer de overeenkomst mag ontbinden.
  • Finale kwijting: op de einddatum hebben partijen niets meer van elkaar te vorderen, behalve hetgeen zij in de overeenkomst hebben afgesproken